انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران- http://teex.ir/category// info@rsm.co.ir Fri, 10 Jul 20 22:04:51 +0000fa تنبیه صادرکنندگان جای مشوق‌های صادراتی را گرفته است http://teex.ir/news/624/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 25 Jan 20 12:48:51 +0000 تنبیه صادرکنندگان جای مشوق‌های صادراتی را گرفته است
صادرکنندگان برتر کرمانشاه در مراسمی با حضور استاندار، رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی این استان تجلیل شدند.

]]>
صادرکنندگان با افزایش قیمت دلار به صادرات صنایع دستی داخلی تمایل دارند http://teex.ir/news/419/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Sun, 19 Aug 18 11:00:54 +0000 صادرکنندگان با افزایش قیمت دلار به صادرات صنایع دستی داخلی تمایل دارند
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: صادرکنندگان با افزایش قیمت دلار به صادرات صنایع دستی داخلی تمایل دارند و این دو مورد در کنار هم باعث رونق بخشیدن به امر تولید و صادرات صنایع دستی شده است.

]]>