انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران- http://teex.ir/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Feb 20 17:13:23 +0000fa رشد 7 درصدی صادرات غیرنفتی و کاهش 8 درصدی واردات در دو ماهه سال 98 http://teex.ir/news/569/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98 Sat, 15 Jun 19 17:37:07 +0000 رشد 7 درصدی صادرات غیرنفتی و کاهش 8 درصدی واردات در دو ماهه سال 98
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: جریان برگشت ارز از زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح شده، تغییر چشم‌گیری داشته و در سال جاری هم ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برگشته است.

]]>
ارزش صادرات غیرنفتی 5.4 درصد رشد کرد http://teex.ir/news/512/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-5.4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 07 Jan 19 12:22:13 +0000 ارزش صادرات غیرنفتی 5.4 درصد رشد کرد
آمارهای گمرک ایران از تجارت خارجی کشور در 9 ماهه امسال حاکی از این است که در این دوره زمانی مجموع وزن کالاهای غیرنفتی صادر شده از ایران 2.01 درصد کاهش داشته اما از نظر ارزش با رشد 5.4 درصدی مواجه شده است. در این دوره زمانی وزن و ارزش واردات کشور نیز به تر

]]>
صادرات غیرنفتی در بودجه سال آینده 1.5 برابر صادرات نفت پیش بینی شده است http://teex.ir/news/505/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-1.5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 29 Dec 18 13:02:22 +0000 صادرات غیرنفتی در بودجه سال آینده 1.5 برابر صادرات نفت پیش بینی شده است
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس گفت: طبق بودجه سال آینده باید صادرات غیر نفتی به 1.5 برابر صادرات نفتی برسد.

]]>
رشد ۳۶ درصدی صادرات غیرنفتی از بندر لنگه http://teex.ir/news/430/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87 Wed, 12 Sep 18 11:59:52 +0000 رشد ۳۶ درصدی صادرات غیرنفتی از بندر لنگه
مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه از افزایش ۳۶ درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی طی پنج ماهه امسال خبر داد.

]]>
قوانین مرتبط با تسهیل صادرات غیرنفتی تصویب شود http://teex.ir/news/332/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 16 May 18 11:23:05 +0000 قوانین مرتبط با تسهیل صادرات غیرنفتی تصویب شود
معاون امور بازرگانی و تجارت خارجی استان زنجان با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها در توسعه صادرات، افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت و نقش صادرات غیرنفتی در مدارس، دانشگاه‌ها و تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط با تسهیل صادرات غیرنفتی از جمله زیرسا

]]>
رشد ۶.۶ درصدی صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ http://teex.ir/news/280/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B6.%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B6 Mon, 09 Apr 18 12:26:35 +0000 رشد ۶.۶ درصدی صادرات غیرنفتی در سال ۹۶
بر اساس اطلاعات گمرک صادرات غیرنفتی به ۴۷ میلیارد دلار و واردات به بالاتر از ۵۴ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده است.

]]>
رشد ۵۸ برابری صادرات غیرنفتی http://teex.ir/news/226/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C Mon, 05 Feb 18 13:18:22 +0000 رشد ۵۸ برابری صادرات غیرنفتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد ۵۸.۵ برابری صادرات غیرنفتی و رسیدن به رقم ۳۱.۶ میلیارد دلار صادرات را از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته اعلام کرد.

]]>
اوضاع نامساعد صادرات غیرنفتی http://teex.ir/news/165/%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C Sat, 13 Jan 18 11:43:35 +0000 اوضاع نامساعد صادرات غیرنفتی
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: علی‌رغم رشد اقتصادی ۶ درصدی، تحولی در صادرات غیرنفتی مشاهده نمی‌شود و رکود هنوز باقی است.

]]>