انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران- http://teex.ir/category// info@rsm.co.ir Fri, 29 May 20 20:43:40 +0000fa سرگردانی کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی در مرز چذابه http://teex.ir/news/593/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%86%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%87 Wed, 14 Aug 19 12:44:09 +0000 سرگردانی کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی در مرز چذابه
خراب شدن دستگاه ایکس ری طرف عراقی در مرز چذابه و ضعف هماهنگی مسوولان استانی با عراقی‌ها طی یک هفته اخیر باعث ایجاد مشکلات متعددی برای تجار و کامیون‌های حمل کالای صادراتی به این کشور شده است.

]]>