انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران- http://teex.ir/category// info@rsm.co.ir Fri, 10 Jul 20 23:20:54 +0000fa صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور معاف از مالیات شد http://teex.ir/news/621/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF Sat, 25 Jan 20 12:41:42 +0000 صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور معاف از مالیات شد
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده، مقرر کردند صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، از پرداخت مالیات معاف شود.

]]>