انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران-اصلی http://teex.ir/category/1/ info@rsm.co.ir Tue, 11 Dec 18 17:59:56 +0000fa قانون جدید چک، واحدهای تولیدی و صادراتی را با مشکل مواجه می‌کند http://teex.ir/news/488/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DA%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 05 Dec 18 12:16:51 +0000 قانون جدید چک، واحدهای تولیدی و صادراتی را با مشکل مواجه می‌کند
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز می‌گوید، امروز تولید و صادرات ما نیاز به حمایت ویژه‌تر دارد. قانون جدید چک نگرانی‌هایی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است که اگر اجرا شود تمام واحدهای تولیدی و صادراتی ما تعطیل می شود.

]]>
تصمیم‌های عجولانه به صادرات ضربه می‌زند http://teex.ir/news/487/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF Wed, 05 Dec 18 12:08:25 +0000 تصمیم‌های عجولانه به صادرات ضربه می‌زند
آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر قم در سالن همایش اتاق قم برگزار شد و از 16 صادرکننده برتر استان تجلیل به عمل آمد.

]]>
صادرات پوشاک 28 درصد رشد کرد http://teex.ir/news/486/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-28-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 05 Dec 18 12:05:25 +0000 صادرات پوشاک 28 درصد رشد کرد
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: صادرات پوشاک در هفت‌ماهه امسال به 715 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد دارد.

]]>
سامانه سنا راهکار مناسبی برای بازگشت ارز صادرات است http://teex.ir/news/485/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 05 Dec 18 12:03:22 +0000 سامانه سنا راهکار مناسبی برای بازگشت ارز صادرات است
حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی، بازارهای صادراتی را محدود می‌کند، استفاده از سامانه سنا را راهکار مناسبی برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات دانست.

]]>
رکود صادرات نتیجه پیمان‌سپاری ارزی http://teex.ir/news/484/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C Wed, 05 Dec 18 12:00:24 +0000 رکود صادرات نتیجه پیمان‌سپاری ارزی
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: با سیستم معیوب پیمان‌سپاری ارزی، در صادرات رکود ایجاد شده است.

]]>
هدفگذاری افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه http://teex.ir/news/482/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87 Tue, 27 Nov 18 13:18:31 +0000 هدفگذاری افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: باید از میزان واردات بیش از ۵۰۰میلیارد دلاری کشورهای همسایه سهم بیشتری را بدست آوریم.

]]>
صادرکنندگان کارمندان رئیس بانک مرکزی نیستند http://teex.ir/news/481/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Tue, 27 Nov 18 13:04:24 +0000 صادرکنندگان کارمندان رئیس بانک مرکزی نیستند

]]>
نباید با تصمیمات نادرست بازارهای صادراتی را از دست بدهیم http://teex.ir/news/480/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Tue, 27 Nov 18 13:01:19 +0000 نباید با تصمیمات نادرست بازارهای صادراتی را از دست بدهیم
کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه و عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: صادرات، بازاری رایگان در دیگر کشورها است که می‌توان با کمک آن ثروت را از دیگر کشورها به ایران آورد. نباید اجازه دهیم با تصمیم های نادرست بازارهای صادراتی چند میلیارد دلاری کشور از دست بر

]]>
چندگانگی بازارهای ارزی و اختلال صادرات http://teex.ir/news/479/%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA Tue, 27 Nov 18 12:59:25 +0000 چندگانگی بازارهای ارزی و اختلال صادرات

]]>
74درصد ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشت http://teex.ir/news/478/74%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Nov 18 12:58:05 +0000 74درصد ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشت
سرپرست سازمان توسعه تجارت می‌گوید: با وجود اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی، از 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، 20 میلیارد دلار معادل 74 درصد آن به کشور برنگشته است.

]]>
بخشنامه جدید بانک مرکزی به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی است http://teex.ir/news/477/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Nov 18 12:56:16 +0000 بخشنامه جدید بانک مرکزی به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی است
رئیس اتاق ایران و چین گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی نه تنها تسهیل کننده صادرات نیست بلکه قطع کننده صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی است.

]]>
دعوت از صندوق ضمانت برای پوشش بیمه‌ای صادرات نفت http://teex.ir/news/475/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA Wed, 21 Nov 18 12:34:34 +0000 دعوت از صندوق ضمانت برای پوشش بیمه‌ای صادرات نفت
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات می‌گوید وزارت نفت از این صندوق درخواست کرده است برای پوشش بیمه‌ای صادرات نفت کشور وارد عمل شود.

]]>
پایانه صادرات مواد معدنی بوشهر، فرصتی بکر برای سرمایه‌گذاری خارجی http://teex.ir/news/474/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Wed, 21 Nov 18 12:29:22 +0000 پایانه صادرات مواد معدنی بوشهر، فرصتی بکر برای سرمایه‌گذاری خارجی
خورشید گزدرازی رئیس اتاق بوشهر در نشست بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری استان با حضور هیات کره جنوبی گفت: احداث پایانه صادرات مواد معدنی بوشهر فرصتی بکر برای سرمایه‌گذاری است.

]]>
تحریم‌ها مانعی برای جهش صادرات نیست http://teex.ir/news/473/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Wed, 21 Nov 18 12:25:22 +0000 تحریم‌ها مانعی برای جهش صادرات نیست
عدنان موسی‌پور رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران معتقد است در شرایط فعلی که همه ارگان‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف ازجمله صادرات و واردات کشور متأثر از تحریم‌ها هستند، بااین‌حال جدیت این مسئله به‌اندازه‌ای نیست که بخواهیم نگران موضوع خاصی باشیم.

]]>
تجار برای افزایش صادرات به حمایت مالی نیاز دارند http://teex.ir/news/472/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Wed, 21 Nov 18 12:23:06 +0000 کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه تامین نقدینگی حوزه تجارت در کرمانشاه مغفول مانده، گفت: اگر تجار کرمانشاه از نظر نقدینگی تامین شوند، صادرات استان سالانه 500 میلیون دلار افزایش می‌یابد.

]]>
دستورالعمل جدید نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد http://teex.ir/news/471/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Wed, 21 Nov 18 11:31:47 +0000 دستورالعمل جدید نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد
بانک مرکزی دستورالعمل جدید نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه صادرکنندگان به چهار دسته تقسیم شده‌اند و طبق روش‌های اعلامی، همگی موظف به برگرداندن ارز هستند.

]]>
صادرات نفت کرکوک از کردستان عراق http://teex.ir/news/470/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sat, 10 Nov 18 13:39:47 +0000 صادرات نفت کرکوک از کردستان عراق
در پی توافق اربیل و بغداد برای صادرات نفت کرکوک مقامات استانی اعلام کردند صادرات نفت کرکوک از خط لوله نفتی کردستان عراق از هفته آینده آغاز خواهد شد.

]]>
دولت تحت هیچ شرایطی جلوی صادرات را نگیرد http://teex.ir/news/469/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Sat, 10 Nov 18 13:36:04 +0000 دولت تحت هیچ شرایطی جلوی صادرات را نگیرد
علی‌محمد چوپانی، رئیس اتاق گرگان، توسعه صادرات غیرنفتی را یکی از الزامات شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌داند و می‌گوید: دولت باید به توسعه صادرات بخش خصوصی کمک کند و در این میان تحت هیچ شرایطی جلوی صادرات را نگیرد چراکه تبعات این اقدام هم به بخش خصوصی و اشتغال

]]>
بخشنامه جدید برای نحوه بازگشت ارز صادرات در راه است http://teex.ir/news/468/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 10 Nov 18 13:25:04 +0000 بخشنامه جدید برای نحوه بازگشت ارز صادرات در راه است
رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش استانداران، صادرات به کشورهای همسایه را شاه‌کلید توسعه اقتصادی کشور دانست و با تأکید بر لزوم مدیریت این بخش از صادرات گفت: بانک مرکزی تمهیداتی برای نحوه برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد در نظر گرفته که به‌زودی اعلام می‌شود.

]]>
دولت، کاتالیزوری که دور از واکنش صادرات قرار دارد http://teex.ir/news/467/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 31 Oct 18 13:45:26 +0000 دولت، کاتالیزوری که دور از واکنش صادرات قرار دارد
با توجه به همه مشکلات پیش روی صادرات، می توان به صراحت گفت که در این شرایط دولت مهمترین کاتالیزور صادرات است و باید خودش را به کنش های صادراتی برساند تا صادرات کشور در این برهه مهم تاریخی، که میتواند ناجی کشور نیز باشد، توسعه پیدا کند.

]]>
صادرات کفش ۵۴ درصد رشد کرد http://teex.ir/news/466/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%DB%B5%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 31 Oct 18 13:43:22 +0000 صادرات کفش ۵۴ درصد رشد کرد
آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 6 ماه نخست سال جاری ۶۲ میلیون دلار کفش صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد افزایش دارد.

]]>
برجسته کردن صادرات، رونق تجارت جهانی را به همراه دارد http://teex.ir/news/465/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 31 Oct 18 13:41:30 +0000 برجسته کردن صادرات، رونق تجارت جهانی را به همراه دارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج به مناسبت روز ملی صادرات گفت: حضور در بازارهای جهانی از طریق گسترش صادرات، سال‌هاست که به‌ عنوان مبنای توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها مورد توجه قرارگرفته است.

]]>
مذاکره با بانک آرین افغانستان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات http://teex.ir/news/464/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA Wed, 31 Oct 18 13:39:09 +0000 مذاکره با بانک آرین افغانستان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان از مذاکره با بانک آرین افغانستان برای انجام امور مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد.

]]>
مصوبات برگشت ارز حاصل از صادرات با اعتبار یکساله http://teex.ir/news/463/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87 Wed, 31 Oct 18 13:36:17 +0000 مصوبات برگشت ارز حاصل از صادرات با اعتبار یکساله
رئیس جمهور با ابلاغ مصوبات برگشت ارز حاصل از صادرات، بار دیگر تاکید کرد که هر صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات خود را ظرف سه ماه به کشور نیاورد، قاچاقچی محسوب می‌شود.

]]>
صادرات را به دست خود خفه نکنیم http://teex.ir/news/462/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D9%87-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Wed, 31 Oct 18 13:33:34 +0000 صادرات را به دست خود خفه نکنیم
رفتار دولت در تحولات ارزی راهی برای خفه کردن صادرات کشور بوده است و ادامه این رویکرد می‌تواند این فرصت طلایی که برای توسعه صادرات فراهم شده را به‌رغم فضای مساعدی که شاهد آن هستیم به تهدید تبدیل کند؛ کما اینکه این اتفاق افتاده است.

]]>
عراق، مقصد نخست صادرات کالای ایرانی http://teex.ir/news/461/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 31 Oct 18 13:31:54 +0000 عراق، مقصد نخست صادرات کالای ایرانی
بر اساس آمار منتشر شده توسط رئیس‌کل گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در هفت‌ماهه سال‌جاری به 27 میلیارد و 229 میلیون دلار رسید که 13.35 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. در این دوره زمانی، 4.21 درصد از کل صادرات ایران به عراق بوده و این ک

]]>
پیمان سپاری ارزی روند صادرات را کند کرده است http://teex.ir/news/459/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 17 Oct 18 09:26:32 +0000 پیمان سپاری ارزی روند صادرات را کند کرده است
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه گفت: پیمان سپاری ارزی روند صادرات را کند کرده است.

]]>
سه تغییر در چرخه صادرات http://teex.ir/news/458/%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA Wed, 17 Oct 18 09:23:18 +0000 سه تغییر در چرخه صادرات
رییس سازمان توسعه تجارت به مناسبت 29 مهرماه روز ملی صادرات، طی نشست خبری به تشریح تجارت خارجی کشور در نیمه اول و دوم سال 97 پرداخت.

]]>
اقتصاد شکست زودهنگام برنامه ترامپ برای "صفر شدن صادرات نفت ایران" http://teex.ir/news/457/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%22%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%22 Wed, 17 Oct 18 09:20:01 +0000 اقتصاد شکست زودهنگام برنامه ترامپ برای
بازار با وجود حضور نفت ایران، با کمبود شدید عرضه مواجه است و ترامپ و همپیمانانش نتوانسته اند این کمبود عرضه را علی رغم بلوف ماههای گذشته خود جبران کنند.

]]>
صادرات؛ عبور از جغرافیای تحریم، به سوی تجارت آزاد http://teex.ir/news/456/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%9B-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A8%D9%87--%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Wed, 17 Oct 18 09:16:25 +0000 صادرات؛ عبور از جغرافیای تحریم، به  سوی تجارت آزاد
انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند.

]]>
نامه به ۲ وزیر در اعتراض به ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور http://teex.ir/news/455/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1 Wed, 17 Oct 18 09:10:36 +0000 نامه به ۲ وزیر در اعتراض به ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور
قائم مقام اتحادیه تعاونی های خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور منجر به ضرر و زیان کارخانجاتی می‌شود که تعهدات خارجی دارند و برای بازاریابی و فروش محصولات خود هزینه‌ زیادی کرده اند.

]]>
صادرات ، عبور از جغرافیای تحریم به سوی تجارت آزاد http://teex.ir/news/454/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Mon, 15 Oct 18 07:09:16 +0000

]]>
صادراتی خوب است که سودآور باشد! http://teex.ir/news/452/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%21 Sat, 06 Oct 18 13:41:48 +0000 صادراتی خوب است که سودآور باشد!
یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم واقعی کردن هزینه‌های تولیدی در کشور، صادرات محصولات کشاورزی و اقلام اساسی را در شرایط فعلی، به صرفه ندانست.

]]>
سایه سنگین «نیما» بر سر صادرکنندگان کشمش http://teex.ir/news/451/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%C2%AB%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%85%D8%B4 Sat, 06 Oct 18 13:34:32 +0000 سایه سنگین «نیما» بر سر صادرکنندگان کشمش
بانک مرکزی ابتدای اردیبهشت ۹۷ از سامانه‌ ارزی نیما رونمایی کرد که با هدف سامان بخشیدن به بازار ارز در حوزه‌ واردات کالا توسعه یافته است؛ اما سامانه نیما چیست؟

]]>
کدام کشورها مشتری پروپاقرص فرش ایران هستند؟ http://teex.ir/news/450/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 06 Oct 18 13:32:14 +0000 کدام کشورها مشتری پروپاقرص فرش ایران هستند؟
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف از تجهیز و احیای بیش از۲۰۰۰ کارگاه قالیبافی با حمایت بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: بر اساس آمارها بیش از یک میلیون بافنده در کشور وجود دارد و مشکل بیمه بسیاری از آنان هم‌چنان لاینحل باقی مانده است.

]]>
صادرات پتروشیمی با رشد ۲۴ درصدی به ۷ میلیارد دلار رسید http://teex.ir/news/449/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sat, 06 Oct 18 13:28:03 +0000 صادرات پتروشیمی با رشد ۲۴ درصدی به ۷ میلیارد دلار رسید
طی نیمه نخست سال جاری ۷ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار محصولات پتروشیمی به خارج از کشور صادر شد که حکایت از رشد ۲۳.۹۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

]]>
قیمت جهانی نفت با چشم‌انداز کاهش صادرات ایران افزایش یافت http://teex.ir/news/448/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Sat, 06 Oct 18 12:54:58 +0000 قیمت جهانی نفت با چشم‌انداز کاهش صادرات ایران افزایش یافت
چشم انداز کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران باعث افزایش قیمت نفت خام در بازار جهانی شد.

]]>
با کاهش صادرات گوجه‌فرنگی، قیمت این محصول در حال کاهش است http://teex.ir/news/447/%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 06 Oct 18 12:37:34 +0000 با کاهش صادرات گوجه‌فرنگی، قیمت این محصول در حال کاهش است
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با کاهش صادرات گوجه‌فرنگی، قیمت این محصول با شیب کمی در حال کاهش است.

]]>
پیمان‌سپاری ارزی کاهش صادرات بخش خصوصی را به دنبال دارد http://teex.ir/news/445/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sat, 22 Sep 18 11:33:06 +0000 پیمان‌سپاری ارزی کاهش صادرات بخش خصوصی را به دنبال دارد
کیوان کاشفی با بیان اینکه اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی موج گسترده‌ای از انتقادات در سراسر کشور به راه انداخته، گفت: به زودی اثرات اجرای این طرح را در کاهش شدید صادرات و تشدید بحران ارز در کشور خواهیم دید.

]]>
ممنوعیت صادرات کالاها بدون مشورت با بخش خصوصی است http://teex.ir/news/443/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 22 Sep 18 11:25:19 +0000 ممنوعیت صادرات کالاها بدون مشورت با بخش خصوصی است
به گفته سید رضی حاجی آقا میری ممنوعیت صادرات برخی کالاها، تصمیمی یک‌شبه و بدون مشورت با بخش خصوصی است.

]]>
صدور مجوز صادرات برق برای بخش خصوصی http://teex.ir/news/441/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C Sat, 22 Sep 18 11:17:16 +0000 صدور مجوز صادرات برق برای بخش خصوصی
صادق زاده: سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند در بیابان‌هایی که استعداد تولید برق از انرژی خورشید و باد وجود دارد، سرمایه‌گذاری کنند و برق تولیدی خود را به صورت کامل به کشورهای همسایه صادر کنند.

]]>
نگرانی هندی‌ها از کاهش صادرات برنج http://teex.ir/news/440/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC Sat, 22 Sep 18 11:15:02 +0000 نگرانی هندی‌ها از کاهش صادرات برنج
صادرات برنج باسماتی هند پس از ثبت رشد چشمگیر در سال مالی گذشته و جاری، به دلیل تحولات منفی در بازارهای خارجی، با ابهاماتی مواجه شده است.

]]>
صادرات غیرنفتی در ۵ ماه اول امسال به ۱۹ میلیارد دلار رسید http://teex.ir/news/439/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sat, 22 Sep 18 11:13:06 +0000 صادرات غیرنفتی در ۵ ماه اول امسال به ۱۹ میلیارد دلار رسید
رئیس کل بانک مرکزی حجم صادرات غیر نفتی ایران در پنج ماه نخست امسال را بیش از 19 میلیارد دلار اعلام کرد.

]]>
تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون یورو از ارزهای حاصل از صادرات بدون مشتری باقی مانده http://teex.ir/news/438/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87 Sat, 22 Sep 18 11:10:53 +0000 تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون یورو از ارزهای حاصل از صادرات بدون مشتری باقی مانده
بررسی عملکرد سامانه نیما نشان می‌دهد، با وجود تزریق ۲ میلیارد یورو ارز صادراتی تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون یورو از ارزهای حاصل از صادرات بدون مشتری باقی مانده است.

]]>
گام مهم دولت برای مقابله با کاهش صادرات نفت ایران http://teex.ir/news/437/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 22 Sep 18 11:05:49 +0000 گام مهم دولت برای مقابله با کاهش صادرات نفت ایران
دولت پس از گذشت ۵ سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی با تصویب عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در جهت متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت گام برداشته است.

]]>
رشد ۹۶ میلیون دلاری صادرات محصولات فولادی به عراق و افغانستان http://teex.ir/news/435/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 12 Sep 18 12:16:42 +0000 رشد ۹۶ میلیون دلاری صادرات محصولات فولادی به عراق و افغانستان
بازار محصولات فولادی و مس در اردیبهشت‌ماه ۹۷ شاهد رشد ۹۶ میلیون دلاری صادرات به کشورهای عراق و افغانستان نسبت به ماه قبل از آن بوده است.

]]>
افزایش صادرات نفت آمریکا به کره جنوبی و ژاپن برای تقابل با ایران http://teex.ir/news/434/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 12 Sep 18 12:13:28 +0000 افزایش صادرات نفت آمریکا به کره جنوبی و ژاپن برای تقابل با ایران
درحالی آمریکا مشتریان نفتی را به توقف واردات از ایران مجبور می‌کند که شرکت‌های نفتی آمریکا با تخفیف‌های چشمگیر صادرات به ژاپن و کره جنوبی را به رقم بی‌سابقه‌ای رساندند.

]]>
اگر به صادرات نفتی وابستگی داشته باشیم صدمه می‌بینیم http://teex.ir/news/433/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85 Wed, 12 Sep 18 12:09:29 +0000 اگر به صادرات نفتی وابستگی داشته باشیم صدمه می‌بینیم
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به صادرات نفتی وابستگی داشته باشیم صدمه می‌بینیم، رهبر انقلاب اعلام کردند که وابستگی به نفت کاهش پیدا کند که این وابستگی کمتر شده، اما تا حدودی ادامه دارد.

]]>
لغو ممنوعیت صادرات چای http://teex.ir/news/432/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C Wed, 12 Sep 18 12:05:07 +0000 لغو ممنوعیت صادرات چای
رئیس سازمان چای با بیان اینکه لغو ممنوعیت صادرات این کالا به گمرکات ابلاغ شده است، گفت: خرید برگ سبز چای از کشاورزان ۴ درصد رشد داشته و ۶۵درصد مطالبات چایکاران نیز پرداخت شده است.

]]>
رشد ۳۶ درصدی صادرات غیرنفتی از بندر لنگه http://teex.ir/news/430/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87 Wed, 12 Sep 18 11:59:52 +0000 رشد ۳۶ درصدی صادرات غیرنفتی از بندر لنگه
مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه از افزایش ۳۶ درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی طی پنج ماهه امسال خبر داد.

]]>