صادرات صنایع تبدیلی | انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران
آخرین مطالب

صادرات صنایع تبدیلی

RSS
در بخش صنایع تبدیلی به کمپوت و کنسرو بالغ بر ۶۷ هزار تن محصول به کشور‌های مختلف صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۹ درصد رشد داشته است.