آخرین مطالب

اروپا

RSS
جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته برخی از رقبای منطقه‌ای توانسته‌اند جای ایران را در این اتحادیه پر کنند.
کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا روز یکشنبه با تاکید بر اینکه این اتحادیه در مناقشه تجاری میان واشنگتن و پکن از هیچکس جانبداری نمی کند، گفت معافیت موقت اتحادیه اروپا از تعرفه های صادرات فولاد و آلومینیوم به آمریکا باید دائمی شود.