آخرین مطالب

سامانه جامع تجارت

RSS
درخواست بانک مرکزی از صادرکنندگان
بانک مرکزی از صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را براساس اسناد و مدارک دریافت کرده اند، خواست تا از روز نهم تا بیستم تیرماه شماره کوتاژ(پروانه‌های) صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.