آخرین مطالب

فرودگاه ژوکوفسکی

RSS
رئیس شورای بازرگانی روسیه و ایران در اتاق بازرگانی خبر داد
رئیس شورای بازرگانی روسیه و ایران در اتاق بازرگانی از فرودگاه ژوکوفسکی در مسکو برای صادرات و واردات به ایران و بالعکس نام برد.