آخرین مطالب

شرکت‌های مدیریت صادرات

RSS
رئیس اتاق اصفهان در دیدار با رئیس سازمان توسعه تجارت
مسعود گلشیرازی در نشست مشترک با رئیس سازمان توسعه تجارت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، توجه به شرکت‌های مدیریت صادرات را یکی از الزامات توسعه تجارت دانست و توجه بیشتر دولت به این شرکت‌ها را خواستار شد.