آخرین مطالب

لبنیات

RSS
در نشست مرکز مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران عنوان شد
نشست «آسیب‌شناسی صادرات محصولات لبنی از منظر قیمت» برگزار شد. در این نشست محمدمهدی فارسی و حامد رفیعی صادرات محصولات لبنی شیر، پنیر، خامه و ماست به کشورهای هدف مانند عراق، افغانستان ترکمنستان را بررسی کردند و از موانع و مشکلات این حوزه گفتند.