آخرین مطالب

صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور

RSS
با تصویب ماده ۱۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده در مجلس
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده، مقرر کردند صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، از پرداخت مالیات معاف شود.